Welkom op de website van Scholz Benelux BV Kies andere taal |
Biogas landschap.jpg

Bayoxide® E16: betere exploitatie van biovergisters

 

biovergister11Biovergisting is een techniek waarbij meestal uit een mengsel van mest en organische restproducten biogas wordt gewonnen. Het aantal biovergisters is in de Benelux langzaam groeiende.

 

In een biovergister wordt organisch materiaal afgebroken. Door de vergisting wordt biogas geproduceerd. Het biogas wordt omgezet in duurzame energie (gas, elektriciteit). Het biogas bestaat voor het grootste deel uit (bruikbaar) methaangas. Maar afhankelijk van de materialen die in de vergister gebruikt zijn ontstaat er ook een bepaalde hoeveelheid zwavelwaterstof. Dit zwavelwaterstof moet worden verwijderd uit het gas, omdat het een aantal nadelige effecten heeft. Het is giftig, het heeft een sterke geur en het leidt tot corrosie in de installatie.

 

Zwavelwaterstof moet dus zoveel mogelijk uit het biogas worden verwijderd. Dat wordt soms gedaan door lucht toe te voegen aan de vergister (zogenaamde biologische ontzwaveling). Lucht kan echter leiden tot corrosie en, als teveel lucht wordt toegevoegd, tot explosiegevaar. Biologische ontzwaveling is dan weliswaar initieel goedkoop, maar heeft ook grote nadelen. IJzerchloride wordt ook vaak gebruikt. Goedkoop, maar ook weer met de nodige nadelen. Het is een gevaarlijke stof, het leidt tot corrosie en er is een grote hoeveelheid voor nodig met als gevolg de nodige handlingkosten.

 

Een betere methode is het toevoegen van ijzeroxide. LanXess heeft een speciaal type ijzeroxide ontwikkeld, dat zwavelwaterstof in de vergister effectief verwijderd uit het biogas, namelijk Bayoxide® E16. Hieraan is uitgebreid onderzoek vooraf gegaan met een grote hoeveelheid testen in Duitse biovergisters. Het reageert met het zwavelwaterstof tot ijzersulfide en zwavel. Die beide laatste stoffen zijn stoffen die in de natuur ook gewoon in de bodem voorkomen. Als zodanig kunnen ze dan ook gebruikt worden in meststoffen, samen met de andere stoffen in het digestaat dat overblijft na vergisting. Er wordt voldaan aan de (strenge) Duitse “mest-regelgeving”. Het resulterende biogas kan in de meeste gevallen direct worden gebruikt.  Als het biogas via het publieke netwerk wordt verspreid, dan is het resterende gehalte aan zwavelwaterstof al zo laag, dat de kosten van een tweede biogasontzwaveling aanzienlijk beperkt zijn. Uit diverse berekeningen blijkt, dat inzet van Bayoxide® E16 kan leiden tot een verlaging van de exploitatiekosten. 

 

Niet alleen vanuit bedrijfseconomisch perspectief biedt inzet van Bayoxide E16 voordelen, het product heeft ook andere voordelen ten opzichte van de alternatieven:

 

 1. Bayoxide® E16 is een ongevaarlijk materiaal (ook geen explosiegevaar),
 2. Bayoxide® E16 veroorzaakt geen corrosie 
 3. Bayoxide® E16 kan eenvoudig worden toegevoegd in de vergister, in ongeopende zakken (en daarmee eenvoudig doseerbaar) of in de vorm van een slurry via een doseerinstallatie.
 4. Bayoxide® E16 heeft positieve effecten op de biologie
 5. Bayoxide® E16 heeft geen ongewenste bijproducten

 

Biogas Lanxess_001

Biogas Lanxess_002Biogas Lanxess_003Biogas Lanxess_004Biogas Lanxess_005

 

Biogas Lanxess_006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 • Contact data
  Belgium and Luxembourg

  T: +32 (0)70 69 00 09
  F: +32 (0)70 69 00 10
  info@scholz-benelux.com
 • Contact data
  The Netherlands

  T: +31 (0)317 61 70 44
  F: +31 (0)317 61 77 05
  info@scholz-benelux.com
 • Postal address
  Scholz Benelux BV

  P.O. Box 356
  6700 AJ Wageningen
  The Netherlands
 • Office
  Scholz Benelux BV

  Nude 54 D
  6702 DN Wageningen
  The Netherlands
Disclaimer | General Conditions | Site Map